yn Newyddion - Pa broblemau y dylid rhoi sylw iddynt mewn bagiau bwyd anifeiliaid anwes?

Pa broblemau y dylid rhoi sylw iddynt mewn bagiau bwyd anifeiliaid anwes?

Yn gyffredinol, mae bwyd anifeiliaid anwes yn cynnwys protein, braster, asid amino, mwynau, ffibr crai, fitaminau a chynhwysion eraill, sydd hefyd yn darparu amodau bridio da ar gyfer micro-organebau.Felly, er mwyn sicrhau gwerth maethol bwyd ci, mae angen atal gweithgaredd micro-organebau.Mae yna dair elfen y mae micro-organebau'n dibynnu arnynt i oroesi: tymheredd amgylchynol, ocsigen a lleithder.Yn ystod yr oes silff, mae cynnwys ocsigen a lleithder yn y pecyn yn dibynnu mwy ar uniondeb a phriodweddau rhwystr y bag pecynnu bwyd anifeiliaid anwes.Yn eu plith, mae'r pecynnu perffaith yn cael yr effaith fwyaf uniongyrchol ar oes silff.

Bag Bwyd Cat

Ar hyn o bryd, mae'r pecynnau bwyd anifeiliaid anwes cyffredin ar y farchnad yn cynnwys pecynnu hyblyg plastig, pecynnu plastig cyfansawdd, bag organau wedi'i selio yn y canol, pecynnu papur-plastig, pecynnu alwminiwm-plastig, a chaniau pecynnu tunplat.Ni waeth pa fath o ddeunydd pacio, mae uniondeb y pecynnu yn bwysig iawn.Os oes gan y pecyn mandyllau neu aer yn gollwng, bydd anwedd ocsigen ac dŵr yn mynd i mewn i'r bag pecynnu, gan achosi newidiadau ansoddol mewn bwyd anifeiliaid anwes.Gall defnyddio strwythur cyfansawdd wella gallu dwyn grym cyffredinol a pherfformiad rhwystr y pecyn yn effeithiol.

Ffatri Bagiau Bwyd Cŵn

Os yw cryfder y croen yn rhy isel, mae'n golygu bod yr ansawdd cyfansawdd yn wael, ac ni all y bag pecynnu wireddu'n well ddisgwyliadau ansawdd deunyddiau aml-haen sy'n gwasgaru grym a gweithredu fel rhwystr.Mae'r pecyn yn hawdd ei dorri pan gaiff ei ollwng, ac mae'r perfformiad rhwystr yn is na'r disgwyl.Mae cryfder sêl gwres yn cynrychioli cryfder y sêl pecyn.Os yw cryfder y sêl gwres yn rhy isel, bydd yn hawdd achosi i'r sêl gracio a bwyd anifeiliaid anwes i wasgaru yn ystod y broses drin, gan achosi i'r bwyd anifeiliaid anwes ddod i gysylltiad ag ocsigen a lleithder yn yr aer, ac mae'r bwyd yn dueddol o lwydni. .

Ffatri Bag Pecynnu Bwyd Cŵn

Mae aerglosrwydd cyffredinol bagiau bwyd anifeiliaid anwes fel bagiau bwyd cŵn a bagiau bwyd cathod yn bwysig iawn.Os yw'r deunydd pacio yn anghyflawn, yn ddiamau o dan weithred ocsigen a lleithder yn yr aer, bydd y bwyd anifeiliaid anwes yn llwydo ac yn dirywio'n hawdd, a bydd y maetholion hefyd yn cael eu colli.Pan fydd defnyddwyr yn prynu bwyd i'w hanifeiliaid anwes, rhaid iddynt wirio'n ofalus a yw'r bagiau pecynnu bwyd anifeiliaid anwes yn gyflawn ac yn rhydd o ollyngiadau.Os yw'r deunydd pacio yn anghyflawn, yn ddiamau o dan weithred ocsigen a lleithder yn yr aer, bydd y bwyd anifeiliaid anwes yn llwydo ac yn dirywio'n hawdd, a bydd y maetholion hefyd yn cael eu colli.Pan fydd defnyddwyr yn prynu bwyd i'w hanifeiliaid anwes, rhaid iddynt wirio'n ofalus a yw'r bagiau pecynnu bwyd anifeiliaid anwes yn gyflawn ac yn rhydd o ollyngiadau.


Amser postio: Rhagfyr 19-2022